ITU

Svensk fintech: En kartläggning och analys av sektorn, dess innovationskraft och utmaningar

Research output: Book / Anthology / Report / Ph.D. thesisReportCommissioned

View graph of relations

Sveriges fintechsektor har skapat flera framgångsrika företag. I denna studie
presenteras en första komplett kartläggning av de svenska fintechföretagen. Vidare
presenteras en analys av åtgärder som skulle kunna skapa än bättre förutsättningar förinnovation och entreprenörskap parallellt med låga risker.
Original languageEnglish
PublisherTilväxtanalys
Number of pages78
Publication statusPublished - 2021

ID: 85717218