ITU
Pawel Grabarczyk

Pawel Grabarczyk

Associate Professor, Postdoc

IT University of Copenhagen
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

Building: 4F16-4T86

Phone: +45 72185056

Information Desk: 72185000

View graph of relations

 1. 2016
 2. Perception of Affordances and Experience of Presence in Virtual Reality

  Grabarczyk, P. & Pokropski, M., 2016, In: AVANT. Trends in Interdisciplinary Studies.

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 3. 2015
 4. O opozycji hardcore/casual

  Grabarczyk, P., 2015, In: Homo Ludens.

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 5. Trzy rodzaje reprezentacji w filozofii informatyki

  Grabarczyk, P., 2015, In: Studia metodologiczne. 34

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 6. 2014
 7. How to (precisely) talk about visual perception? The case of duck/rabbit

  Grabarczyk, P., 2014, Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein. Stalmaszczyk, P. (ed.). De Gruyter

  Research output: Conference Article in Proceeding or Book/Report chapterBook chapterResearchpeer-review

 8. 2013
 9. Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?

  Grabarczyk, P., 2013, In: Przegląd Filozoficzny. 2

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 10. Do Animals See Objects?

  Grabarczyk, P., 2013, Regarding Mind, Naturally. Miłkowski, M. & Talmont-Kamiński, K. (eds.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

  Research output: Conference Article in Proceeding or Book/Report chapterBook chapterResearchpeer-review

 11. Dyrektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego

  Grabarczyk, P., 2013, In: Przegląd Filozoficzny. 88, 4

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 12. Dyrektywalna teoria znaczenia w interpretacji behawioralnej

  Grabarczyk, P., 2013, Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju: Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa. Stalmaszczyk, P. (ed.). Lodz: Primum Verbum

  Research output: Conference Article in Proceeding or Book/Report chapterBook chapterResearchpeer-review

 13. O niearbitralnym kryterium posiadania struktury obliczeniowej

  Grabarczyk, P., 2013, In: Filozofia Nauki. 4

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 14. Świat jawności radykalnej czyli o znaczeniu prywatności w życiu społecznym

  Grabarczyk, P., 2013, In: Diametros.

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 15. 2008
 16. Eksperymenty myślowe w służbie esencjalizmu

  Grabarczyk, P., 2008, In: Filozofia Nauki. 1, 65

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 17. Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia

  Grabarczyk, P., 2008, In: Przegląd Filozoficzny. 17, 4

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

 18. Umysł – software czy hardware?

  Grabarczyk, P., 2008, In: Hybris. 7

  Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 Next

ID: 81539228