ITU

Teknologivurdering af civil anvendelse af droner (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in committee, council, board

John Paulin Hansen - Member

  Under forhandlingerne om fordeling af forskningsreserven i 2014, vedtog forligspartierne at bevilge penge til en undersøgelse af civil anvendelse af droner i Danmark. Fonden Teknologirådet skal i den forbindelse udføre en teknologivurdering, som oplæg til finanslovsforhandlingerne i 2014.
  Baggrunden for teknologivurderingen er at udvikling af droner til civile formål har potentiale til at gavne både forskning- og erhvervsliv, samt være alment samfundsmæssigt nyttigt. Dog kan en række principper for bl.a. menneskerettigheder, miljøhensyn, sikkerhed og privatlivsbeskyttelse udfordres, samt foranledige en offentlig debat om accepten af anvendelsen af droner. Gennem kortlægning af de eksisterende erfaringer og inddragelse af vidensinstitutioner og interessenter, vil projektet skabe et beslutningsgrundlag for en eventuel større satsning på forskning og udvikling.

  Body type: Teknologirådet
  7 Feb 20149 May 2014

  External organisation

  NameTeknologivurdering af civil anvendelse af droner

   Research areas

  • drones, UFV

  ID: 62841446