Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

Øivind Flaaten, Steffen Torp, Espen Aarseth

Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert
(Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti
ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne
artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World
of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert beskrivelse
av spilleres og pårørendekontakters erfaringer: Ungdommene
beskriver positive opplevelser når de blir oppslukt og
glemmer tid, sted og bekymringer. Men når spillet prioriteres
foran annet sosialt liv, skolearbeid og familiære forpliktelser,
skapes vansker i hjemmet. Pårørende gir uttrykk for konflikt
og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og
tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer
ut av kontroll.
Original languageNorwegian
JournalNordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning
Volume10
Issue number2
Pages (from-to)57-78
Number of pages22
ISSN1502-7759
Publication statusPublished - 29 Oct 2010

Cite this