Offentlighed for en dag? Facebook-grupper og de nye ”massebrugere"

Lisbeth Klastrup

Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen analyserer to eksempler på danske Facebook-grupper, der er opstået i kølvandet på en stor nyhedshistorie. Den diskuterer hvilken mulig form for "offentlighed", brugerne af en sådan gruppe kan tænkes at udgøre, og foreslår at vi har brug for et nyt begreb til at beskrive den type af brugere, der er aktive i denne slags gruppe, "massebrugere". Med udgangspunkt i en kombination af spørgeskemaundersøgelse, medieomtale, kvantitativ optælling af aktivitet i gruppen og indholdsanalyse af postede indlæg på gruppernes væg, påpeges det, at aktivitet i gruppen synes at følge omtale i nyhedsmedierne, kun meget få reelt er aktive i gruppen, og at folk slutter sig til gruppen af personlige følelsesmæssige grunde. Det ser ikke ud til at aktivitet i gruppen fører til mobilisering og offline aktioner, men grupperne er i sig selv på vej til at blive en del af mediekredsløbet
Original languageDanish
Article number2
JournalJournalistica. Tidsskrift for forskning i journalistik
Volume1
Issue number1
Pages (from-to)17-49
Number of pages32
ISSN1901-6220
Publication statusPublished - 2011

Cite this