Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

Anker Helms Jørgensen

Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske vi- denskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universite- tets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstude- rende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004), skriver et abstract af den og giver hinanden feedback. Artik- lens emne er alment: Hvorfor mobiltelefoner er generende i det offentlige rum? Den er velskrevet og giver et godt billede af, hvordan forskere arbej- der. Artiklen er ledsaget af stilladsering med forklaringer, spørgsmål og svar. Undersøgelsen omfattede 94 studerende. Resultatet viser, at 89 % skrev et abstract, 96% fandt brugen i første uge acceptabel og 100 % men- te, at øvelsen skulle gentages i næste semester. De studerende værdsatte artiklens autenticitet; de fandt det nyttigt og udfordrende at skrive tidligt; skrivningen fik dem til at tænke. Alt i alt var det en succesoplevelse, som gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læ- se en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume9
Issue number17
Pages (from-to)43-54
Number of pages12
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2014

Cite this