Den Ontologiske Vending i Antropologi og Science and Technology Studies

Brit Ross Winthereik

Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Formålet med artiklen er at afsøge, hvad videnskabs- og teknologi- studier eller Science and Technology Studies (STS) tilbyder humaniora og samfundsvidenskaberne med det nybrud, der er blevet kaldt den ontologiske vending. Med udgangspunkt i en beskrivelse af den onto- logiske vending i antropologi og STS, defineres vendingen som en sær- lig interesse for verdens beskaffenhed, og for spørgsmålet om hvordan man forholder sig analytisk til det, som findes, velvidende at det væ- rende også tilvejebringes gennem analyse. Den ontologiske vending markerer grænsen for et diskussionsrum, der spænder over flere fag- områder. I artiklen gennemgår jeg aktuelle positioner i diskussionen og identificerer praktiske konsekvenser, der følger af interessen for ontologi. Jeg konkluderer, at et ontologisk studie er kendetegnet ved opmærksomhed på processer, hvor igennem teori og empiri påvirker hinanden i et omfang, så man ikke længere kan udgrænse teorien som en forklaringsmodel. Dermed bliver begreber markeringer af et teore- tisk udgangspunkt snarere end arkimediske fikspunkter i analysen. I ontologiske studier indgår det deskriptive og det normative i en vek- selvirkning og rejser det uundgåelige spørgsmål: Hvad kan jeg sige, og hvad vil jeg sige på baggrund af det nærværende empirisk-teoretisk materiale? Artiklen giver eksempler på ontologiske studier og illustre-
rer gennem eksemplerne hvordan den ontologiske vending udfordrer grænser mellem teori og empiri, analyse og intervention.
Original languageDanish
JournalSTS Encounters - DASTS working paper series
Volume7
Issue number2
Pages (from-to)1-32
Number of pages32
Publication statusPublished - 2015

Cite this