Civile Droner i Danmark: Kortlægning og teknologivurdering

Translated title of the contribution: Drones in Denmark

Anne Lygum, Jakon Skjødt Nielsen, Nicklas Bang Bådum, Anders la Cour-Harbo, John Paulin Hansen, Kim Steenstrup Pedersen, Lars Michael Larsen, Thomas Madsen Almdal, Thomas Ploug

  Research output: Book / Anthology / Report / Ph.D. thesisReportCommunication

  Abstract

  Rapporten er udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet af Fonden Teknologirådet, som til formålet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante videnmiljøer og branchen. Der blev tillige den 4. april 2014 afholdt en konference i HCA Airport ved Odense for en bredere kreds af interessenter og myndigheder. Kortlægningen gennemgår:

  Dansk og international regulering på området og planer for droners integration i det generelle luftrum
  Aktuel og potentiel drone-anvendelse inden for områderne beredskab, inspektion, geodata, natur/miljøovervågning og landbrug, samt andre lovende områder
  Samfundsmæssige aspekter med hensyn til f.eks. miljø, sikkerhed og privatlivets fred
  Barrierer for udbredelse af droner, som bl.a. grunder i (mangel på) national og international regulering og standardisering, samt teknologiske udfordringer.
  Rapporten fremsætter på den baggrund en række anbefalinger vedrørende:

  Bedre identifikation af droner
  Godkendelse af droner og certificering af piloter
  Registrering af køb, salg og flyvninger
  Godkendelse af luftkorridorer for droneflyvning
  Kontrolleret liberalisering inden for særlige testområder og for testflyvninger
  Bedre oplysning vedrørende droneflyvning
  Nærmere undersøgelse af droneflyvning i forhold til privatlivets fred mm.
  Teknisk forbedring med hensyn til sikkerhed, flyveevne, automatisering mm.
  Rapporten anbefaler endvidere, at der udarbejdes en national strategi for udbredelse af droner, herunder opnåelse af et bedre vidensgrundlag.
  Translated title of the contributionDrones in Denmark
  Original languageDanish
  PublisherTeknologi Rådet
  Number of pages101
  Publication statusPublished - 2 Jul 2014

  Keywords

  • Drone regulation
  • Drone integration
  • Public safety
  • Environmental monitoring
  • Technological challenges

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Drones in Denmark: Kortlægning og teknologivurdering'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this