Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13: En rapport om hvordan virksomheder anvender personas

Lene Nielsen, Kira Storgaard Nielsen

Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleResearch

Abstract

Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af
InfinIT – Innovationsnetværket for IT.
Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres,
kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt af anbefalinger for deres anvendelse.
Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige
vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om
og hvordan de bruges, og hvad de bruges til.
Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i designprocesser.
Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En
samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport
benævnes et personasæt.
Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til
og beskrive, hvordan brugerne vil anvende et nyt produkt. Disse beskrivelser kan antage mange forskellige former, de kan være fortællinger, use cases, eller tidlige sketches eller prototyper. Vi vil i denne rapport kalde dem for scenarier.

Rapporten er skrevet på baggrund af 18 interviews med 28 personer foretaget i 13 virksomheder i december 2012 og januar 2013.
Original languageDanish
Book seriesI T University. Technical Report Series
Number of pages28
ISSN1600-6100
Publication statusPublished - Mar 2013

Cite this