A Summary of ICDE 2022 Research Session Panels

Zhifeng Bao, Panagiotis Bouros, Reynold Cheng, Byron Choi, Anton Dignös, Wei Ding, Yixiang Fang, Boyang Han, Jilin Hu, Arijit Khan, Wenqing Lin, Xuemin Lin, Cheng Long, Nikos Mamoulis, Jian Pei, Matthias Renz, Shashi Shekhar, Jieming Shi, Eleni Tzirita Zacharatou, Sibo WangXiao Wang, Xue Wang, Raymond Chi-Wing Wong, Da Yan, Xifeng Yan, Bin Yang, Dezhong Yao, Ce Zhang, Peilin Zhao, Rong Zhu

Research output: Journal Article or Conference Article in JournalJournal articleCommunication

Original languageEnglish
Journal{IEEE} Data Engineering Bulletin
VolumeVol. 47
Issue number4
Publication statusPublished - Dec 2023

Cite this