Udvikling af jobrettede IT-kurser for ledige højtuddannede med IT-kompetencer eller tilsvarende kompetencer

  • Malmborg, Lone (PI)
  • Moos, Henriette (CoI)
  • Bärtschi, Thomas (CoI)
  • Møller, Jeppe Kilberg (CoI)

Project: Research

Project Details

Description

Projektets formål er at vise i hvilken grad efteruddannelse kan bidrage til at skaffe mere højtuddannet IT-arbejdskraft til virksomhederne. Projektets mål er at udvikle kurser, som kan bringe højtuddannede ledige med IT-kompetencer eller ,tilsvarende kompetencer i arbejde i IT-job.

Projektet vil desuden bidrage til at:
• Afdække barrierer for, at højtuddannede ledigeIT-medarbejdere via efter- og videreuddannelseopnår de IT-kompetencer, som virksomhederne efterspørger
• Afdække IT-kompetencer hvor der manglerrelevante jobrettede kurser.

Projektets aktiviteter:
1. Afdækning af efterspørgsel og mangel på kompetencersamt eksisterende udbud af IT-kurser
2. Analyse og valg af konkrete målgrupper
3. Udvikling og gennemførsel af test-kursusforløb
4. Rekruttering af kursusdeltagere
5. Match af ledige med virksomheder
6. Evaluering, barriereanalyse, formidling og forankring.
AcronymSTAR
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201701/10/2018

Collaborative partners

  • IT University of Copenhagen
  • Akademikerne (lead)
  • PROSA - Forbundet af It-professionelle
  • Confederation of Danish Industry
  • Finanssektorens Arbejdsgiver forening

Funding

  • Beskæftigelsesministeriet: DKK998,665.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.