Interaktive træningsteknologier i kommunal genoptræning af hofte og apopleksipatienter

  • Hildebrandt, Thomas (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Genoptræning er en væsentlig sundhedsopgave med stor betydning for succesfuld rehabilitering af behandlede patienter og dermed for den efterfølgende selvhjulpenhed og oplevede livskvalitet. Kommunerne, der overtog opgaven med strukturreformen, oplever en klar stigning i efterspørgslen på genoptræning. Der er behov for nye metoder til at effektivisere de eksisterende forløb samt stimulere borgernes selvtræning.

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte kommuner vil sammen med Delta og IT-universitetet modne et projekt, der har til formål at anvende diagnosetilpasset interaktiv træningsteknologi til at effektivisere de eksisterende træningsforløb. Det skal ske ved at kombinere motiverende interaktive teknologier fra spildomænet med træningsprincipper fra genoptræningsdomænet med henblik på at udvikle nye diagnosespecifikke interaktive træningsprogrammer. Målgruppen er de store diagnosegrupper, patienter med hoftealloplastik samt apopleksiramte. I modningsprojektet identificeres og udvælges træningsøvelser til motiverende feedback i samarbejde med terapeuter. Muligheder for at imødekomme disse i eksisterende teknologier fra spildomænet afsøges ligesom de tekniske muligheder for udvikling af diagnosespecifikke løsninger afprøves i nogle løsningsskitser, som udvikles sammen med brugere og behandlere fra de involverede kommuner. Projektets resultater er afgørende input til modning af en ABT-fonds ansøgning til november 2010. Det endelige projekt forventes at indeholde endelig tilpasning af teknologi og redesign af træningsforløbs samt demonstration af træningseffekt og arbejdskraftbesparende potentiale.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201031/12/2013

Collaborative partners

  • IT University of Copenhagen (lead)
  • GTS instituttet DELTA (Project partner)
  • Rudersdal kommune (Project partner)
  • Gladsaxe Kommune (Project partner)