Brugerinddragelse via Online Service i Agil udvikling

Project: Research

Project Details

Description

Ved at udvikle på brugertest.nu’s online værktøj opnår begge virksomheder en forretningsmæssig udvikling og mulighed for øget salg på nye markeder. For brugertest.nu et udækket marked i starten af produktudvikligen, for Pentia en konkurrencefordel pga. billig brugerinddragelse, både i start og slutning af udviklingen, der giver større brugertilfredshed.
ITU bidrager med eksperimenter med brugerinddragelse vha online-tjenesten og indtænkt i Pentias agile udviklingsprocesser. Herunder design, gennemførsel og opsamling af læring.
Brugertest.nu bidrager med den tekniske platform, og med udvikling af platformen.
Pentia bidrager med konkrete projekter hvori eksperimenterne kan gennemføres. Begge bidrager med tid til design af eksperimentet, gennemførsel, opsamling og dialog om de forretningsmæssige potentialer samt udvikling af nye forretningsplaner.
AcronymBOSA
StatusFinished
Effective start/end date07/09/201207/09/2013

Collaborative partners

Funding

  • IFD - Innovation Fund Denmark: DKK250,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.