Betydningen af videnoverførsel fra universitetstuderende til virksomheder i udkantsområder i Danmark

Project: Research

Project Details

Description

InfinIT mini-projekt
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201831/10/2018

Collaborative partners

Funding

  • Innovationsnetværk for IT - InfinIT: DKK86,400.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.