Open Data and IoT Innovation Platforms Addressing identity, anonymity, ethics and privacy

  • Shklovski, Irina (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

AkronymODA-IOTA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato27/02/201514/04/2015