MONitoring, treAtment and pRediCtion of bipolAr Disorder Episodes

  • Bardram, Jakob (PI)
  • Frost, Mads (CoI)
  • Marcu, Gabriela (CoI)
  • Szánto, Károly (CoI)
  • Doryab, Afsaneh (CoI)

Projekter: ProjektForskning

Søgeresultater

  • Best Demo Award

    Frost, M. (Modtager), maj 2011

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser