Projektdetaljer

Beskrivelse

LevVel er et strategisk partnerskab, som samler udviklingsprojekter om services, teknologi og organisation inden for velfærd og sundhed. Fokus er at bevare ældre borgere aktive og selvhjulpne i længere tid. Gevinsten er større livskvalitet til de ældre, frigjorte ressourcer i det offentlige og nye vækstmuligheder på velfærdsområdet for private virksomheder.

LevVel er et forum for udvikling og afprøvning af nye velfærdsløsninger. Her kan kommuner, virksomheder, forskere, hospitaler og organisationer mødes og få adgang til viden, inspiration, og samarbejdspartnere. Målet er at skabe nye resultater gennem offentlig-private innovationsalliancer.

LevVel består af tre delprojekter. ITU deltager i delprojekt Mødestedet, som er et brugerdrevent innovationsprojekt, der vil gøre det muligt for selvhjulpne ældre at fastholde deres ønskede hverdag og funktionsevne.

Målet med partnernes samarbejde i delprojekt Mødestedet er at undersøge, hvordan man kan sammentænke fysisk aktivitet, samvær og sundhed for ældre ved at kombinere leg, oplevelser, træning og socialt samvær. Forskningen viser, at fysisk og mental aktivitet i en social sammenhæng giver en højere livskvalitet for de ældre og sikrer mere velvære i dagligdagen.

Delprojekt Mødestedet har til formål at udvikle nye servicekoncepter i form af mødesteder til selvhjulpne ældre, der:

• Øger de ældres fysiske og mentale fitness ved at kombinere leg, oplevelser, træning og socialt samvær
• Tiltrækker selvhjulpne ældre
• Anvender social netværksteknologi, der giver mulighed for selvorganisering og understøtter fysiske sociale netværk med en virtuel dimension
• Matcher de udviklede produkter og services med det eksisterende og fremtidige behov og marked

Målgruppen for de nye service koncepter er ældre, der har brug for mental og fysisk fitness som forebyggelse og fremme af deres selvhjulpenhed.
Kort titelLevVel
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201031/12/2014

Samarbejdspartnere

 • IT-Universitetet i København (leder)
 • Alexandra Instituttet A/S (Projektpartner)
 • Delta (Projektpartner)
 • Center for Sundhedsinnovation (Projektpartner)
 • Aarhus Universitet (Projektpartner)
 • Bispebjerg Hospital (Projektpartner)
 • Væksthus Hovedstadsregionen Icph (Projektpartner)
 • Herlev Hospital (Projektpartner)
 • Københavns Universitet (Projektpartner)
 • Det Kongelige Akademi (Projektpartner)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Projektpartner)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.