Organisationsprofil

Organisationsprofil

Gentækning af det digitale velfærdssamfund

Center for Digital Velfærd stiller skarpt på, hvordan digitalisering har forandret og stadig forandrer velfærdssamfundet. Udgangspunktet for centrets arbejde er, at statslige institutioner og borgere efterhånden har en god del erfaring med digitaliseringens fordele og ulemper, og at digital velfærd findes i mange forskellige afskygninger. Men der er plads til forbedring. Vi ved endnu ikke nok om, hvordan et beboeligt, digitaliseret velfærdssamfund, ser ud.

Centeret vil udnytte den store tværfaglige viden, der findes på IT Universitetet om digitale teknologiers rolle i samfundet for at kunne sætte nye dagsordener for samspil mellem mennesker og teknologi i en digitaliseret, demokratisk, velfærdsstat. Vi er optagede af at skabe løsninger, der både er inddragende og velfungerende. Det skal ske på baggrund af solide, dybdegående og kritiske analyser og eksperimenter.

Vores perspektiv er, at viden kan skabe forandring, og vi ønsker at skabe en ramme for stærke partnerskaber med nationale og internationale aktører. Centeret samler en bred kreds af mennesker, der vil bidrage til diskussionerne om, hvilke udfordringer der er de største og mest påtrængende. Af særlig interesse er forskningssamarbejde, der bidrager til at undersøge og videreudvikle den nordiske velfærdsmodel i en digital tidsalder. Centret sætter rammen for partnerskaber. Forskerne afgør, hvilke aktiviteter og projekter der igangsættes og udfører forskningen. Løsningerne udvikles og evalueres i samarbejde.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Center for Digital Velfærd er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller