IT-Universitetet i København (Ekstern organisation)

 • John Paulin Hansen (Medlem)

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

  Beskrivelse

  Under forhandlingerne om fordeling af forskningsreserven i 2014, vedtog forligspartierne at bevilge penge til en undersøgelse af civil anvendelse af droner i Danmark. Fonden Teknologirådet skal i den forbindelse udføre en teknologivurdering, som oplæg til finanslovsforhandlingerne i 2014.
  Baggrunden for teknologivurderingen er at udvikling af droner til civile formål har potentiale til at gavne både forskning- og erhvervsliv, samt være alment samfundsmæssigt nyttigt. Dog kan en række principper for bl.a. menneskerettigheder, miljøhensyn, sikkerhed og privatlivsbeskyttelse udfordres, samt foranledige en offentlig debat om accepten af anvendelsen af droner. Gennem kortlægning af de eksisterende erfaringer og inddragelse af vidensinstitutioner og interessenter, vil projektet skabe et beslutningsgrundlag for en eventuel større satsning på forskning og udvikling.

  Body type: Teknologirådet
  Periode7 feb. 20149 maj 2014